Tvrtka Protektor-Bandag-Katalinic d.o.o. Gerovo bilježi svoje dugogodišnje nastajanje na nacin što je mjestu Gerovo obitelj KATALINIC, posebice pok. Ivan Katalinic davne 1968 g. otvorio obrt za šumske radove i eksploataciju šuma, nakon toga zajedničku radnju za poslove u šumarstvu u kojoj radi do 5 radnika sa mehanizacijom (traktor, motorne pile i drugo).

Poslove na eksploataciji šuma (obaranju stabala i izvlacenju trupaca iz šume) obavlja na podrucju šumarija Republike Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Slovenije.„COVID 19 zajam za obrtna sredstva“ sufinanciran iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa „ Konkurentnost i kohezija 2014-2020.“Provedba projekta „Povećanje konkurentnosti društva Protektor - Bandag - Katalinić d.o.o. povećanjem proizvodnih kapaciteta i diversifikacijom proizvodnje“.

Društvo Protektor - Bandag - Katalinić d.o.o. je 21. listopada 2016. započelo sa provedbom projekta „Povećanje konkurentnosti društva Protektor - Bandag - Katalinić d.o.o. povećanjem proizvodnih kapaciteta i diversifikacijom proizvodnje“. Projekt je sufinanciran sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.

Provedbom projekta Protektor - Bandag - Katalinić d.o.o će opremiti proizvodni pogon novim strojevima – postrojenjem za okrajčivanje i propiljivanje građe i postrojenjem za proizvodnju drvnih elemenata. Predmetnim ulaganjem povećati će se godišnji proizvoni kapaciteti proizvodnje piljene građe i omogućiti uvođenje novog proizvoda u asortiman Društva – drvnih elemenata. Navedene promjene u konačnici će dovesti do povećanja učinkovitost poslovanja i organizacije tijeka rada, kao i do povećanja prihoda od prodaje i izvoza i broja zaposlenih.

Nova radna mjesta predviđena u sklopu projekta pogodna su za rad žena i muškaraca, kao i za rad osoba sa invaliditetom.

Ukupna vrijednost projekta je 2.982.269,38 kn pri čemu se iznos od 875.835,00 kn odnosi na bespovratnu potporu dok je preostalih 2.106.434,38 kn vlastito učešće investitora.

OSNOVNI PODACI O PROJEKTU Ukupna vrijednost projekta: 2.982.269,38 kn
Bespovratna sredstva: 875.835,00 kn
Vrijeme provedbe: 21. listopada 2016 – 21. rujna 2017
Opći cilj: Doprinijeti razvoju malog i srednjeg poduzetništva te stvaranje novih radnih mjesta u drvno – prerađivačkoj industriji u Republici Hrvatskoj ulaganjem u opremanje pogona za proizvodnju drvnih proizvoda
Specifični cilj: Povećanje konkurentnosti i tehnološke spremnosti društva Protektor – Bandag – Katalinić d.o.o. 1) proširenjem proizvodnih kapaciteta i 2) diversifikacijom proizvodnje uvođenjem novog proizvoda iz asortimana drvnih proizvoda
Rezultati projekta: Instalirano postrojenje za unaprjeđenje okrajčivanja i propiljivanja građe; Instalirano postrojenje za proizvodnju drvnih elemenata; Djelatnici Društva educirani su za rad na novim postrojenjima

Kontakt osoba: Romina Katalinić
e-mail: protektor-bandag-katalinic@ri.t-com.hr
tel: +385 51 823 109

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Više informacija na:

www.strukturnifondovi.hr
www.strukturnifondovi.hr - konkurentnost i kohezija
www.strukturnifondovi.hr - natjecaji


OBAVIJEST O NABAVI

Nabava proizvodnih postrojenja
Grupa 1. Postrojenje za okrajčivanje i propiljivanje građe
Grupa 2. Postrojenje za proizvodnju drvnih elemenata


1. Evidencijski broj nabave: 01/2016
2. Tip/procedura natječaja: javno nadmetanje s objavom Obavijesti o nabavi
3. NOJN (neobveznik javne nabave): PROTEKTOR-BANDAG-KATALINIĆ d.o.o. Snježnička 34, 51304 Gerovo

Kontakt podaci:
T. +385 51 823 109
F. +385 51 508 112
E-mail: protektor-bandag-katalinic@ri.t-com.hr
4. Informacije o predmetu nabave: Nabava proizvodnih postrojenja u sklopu projekta „Povećanje konkurentnosti društva Protektor – Bandag - Katalinić d.o.o. povećanjem proizvodnih kapaciteta i diversifikacijom proizvodnje“ koji je prijavljen za financiranje u sklopu Otvorenog poziva Kompetentnost i razvoj MSP, od strane Europskog fonda za regionalni razvoj. Predmet nabave podijeljen je na 2 grupe: Grupa 1. Postrojenje za okrajčivanje i propiljivanje građe; Grupa 2. Postrojenje za proizvodnju drvnih elemenata.
5. Rok za dostavu ponuda: Ponuda, bez obzira na način dostave, mora biti zaprimljena kod naručitelja, i, najkasnije do 14.11.2016. do 15:00 sati. Ponude pristigle nakon navedenog roka neće se razmatrati.
6. Ponudbena dokumentacija nalazi se u komprimiranoj mapi u prilogu, objavljenoj na web stranici www.protektor-bandag-katalinic.hr
7. Dodatne informacije ili pojašnjenja i izmjene dokumentacije za nadmetanje bit će objavljeni na web stranici www.protektor-bandag-katalinic.hr

PROTEKTOR-BANDAG-KATALINIĆ d.o.o.
Gerovo

DOKUMENTACIJA

Pojašnjenje
Dokumentacija za nadmetanje
Prilozi
Tehničke specifikacije Postrojenje za okrajčivanje i propiljivanje građe
Tehničke specifikacije Postrojenje za proizvodnju drvnih elemenata
Troškovnik 1. GRUPA
Troškovnik 2. GRUPA
Eurosoft2 web usluge